Oud-katholiek Nijmegen

Diaconaat

Hagar en Ismaël

In het Noord Westen van Mozambique bevindt zich het Anglicaanse bisdom Niassa. De belangrijkste stad Lichinga in dit bisdom groeit razendsnel. Met name jonge mensen op zoek naar werk trekken naar de stad.

Wat opvalt is het grote aantal alleenstaande tienermoeders dat op straat waren verkoopt. Door een gebrekkige voorlichting raken te veel meisjes op jonge leeftijd zwanger. Ze moeten hun school onderbreken en kunnen enkel in hun onderhoud voorzien door illegale straathandel als bijvoorbeeld de verkoop van bananen en koeken. De politie zit vrijwel dagelijks achter hen aan. In de steek gelaten staan zij alleen voor de opvoeding van de baby, die noodgedwongen mee de straat op moet.

De Anglicaanse parochie van Manuel en Laura Ernesto wil deze meisjes graag ondersteuning bieden. Het doel is om in de tuin van de kerk een kinderdagverblijf te realiseren, zodat de moeders weer naar school kunnen gaan of kunnen werken. Een kinderdagverblijf bestaande uit 3 lokalen en toiletten, voorzien van meubilair en speelgoed voor de kinderen. Het wordt gebouwd door de moeders zelf en door vrijwilligers.

Minstens 50 jonge moeders kunnen zo worden geholpen. De kinderen worden opgevangen door 3 vrijwilligers die hiervoor worden geschoold. Zij worden voorbereid op school en krijgen les. De moeders krijgen ook voorlichting over de opvoeding en praktische zorg voor hun kinderen. Om te zorgen dat zij deze voorlichting ook daadwerkelijk volgen krijgen zij die dag een euro uitbetaald, hetzelfde bedrag dat zij anders met hun straathandel verdienen. De inspiratie voor dit project, getiteld “Hagar en Ismael”, vindt men in het Bijbelverhaal van Matteus 20:1-16 over de vele werklozen.

Helpt u mee de kinderen in Mozambique en hun alleenstaande moeders een meer stabiele toekomst te bieden? We streven  naar een bedrag van 3500 euro. Van dit bedrag kunnen 3 lokalen worden gebouwd (totale kosten ongeveer 3000 euro) en kan overig materiaal worden aangeschaft. Een kleine tafel en stoel kosten bijvoorbeeld 50 euro. Elke euro die u geeft komt rechtstreeks ten goede aan het project.