Verzending Driekoningenzegen

Helaas was het vanwege de corona beperkingen niet mogelijk om de Driekoningenzegen persoonlijk uit te reiken. Van verschillende kanten zijn we gevraagd hoe men deze kan krijgen. Wilt U hem ontvangen? Wij kunnen hem aan U opsturen maar vragen een bijdrage van minimaal € 2,50 per zending. Stuur een bericht met uw adresgegevens naar okknijmegen@live.nl , en we sturen het graag naar u toe.

(Aan de Driekoningenzegen is een collecte verbonden voor dak- en thuislozen.

De parochie Arnhem/ Nijmegen steunt de lokale kruispunt projecten. De portokosten bedragen €0,94)