Gebedsintenties

                  

Als U behoefte heeft aan gebed voor Uzelf of anderen kunt U dit kenbaar maken aan de pastoor.

In onze parochie is een gebedscirkel actief. Dagelijks wordt er voor hen die om gebed vragen gebeden.

De contactgegevens van de pastoor vindt U onder het tabblad 'Contact'.

Ook kunt U vóór de vieringen uw gebedsintenties in ons intentieboek opschrijven.We verwerken deze in de voorbeden.