Aangepaste vieringen in Coronatijd

In het najaar van 2020  worden de vieringen op de laatste zaterdag van de maand gehouden. De dagkapel wordt "coronaproof" ingericht zodat tussen de bezoekers de 1,5 meter regel met gemak kan worden nageleefd.

Hierdoor is het aantal deelnemers echter beperkt. Als u deel wilt nemen kunt u zich hiervoor opgeven. De nieuwsbrief lezers kunnen dat via beantwoording van de nieuwsbrief. Andere belangstellenden graag opgeven bij basmeisters3@gmail.com.

Als er plaatsen beschikbaar zijn krijgt U een bevestiging. Zonder voorafgaande opgave en bevestiging is het helaas niet mogelijk om aan de vieringen deel te nemen.

Van de deelnemers wordt verwacht de aanwijzigingen betreffende desinfectie en plaats nemen op te volgen. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee. Uiteraard met in acht neming van de regels!

Zie de agenda voor de data van de vieringen.